29, می 2016

ورشکستگی چیست؟ ورشکسته و بدهکار کیست؟

ورشکستگی چیست؟ هنگامی که بدهی یک بنگاه تجاری و کسب و کار بیش از دارایی اش باشد دچار ورشکستگی شده است. و در قانون تجارت شرکت های […]