آرشیو برچسب های: مهارت مقابله با شکست

ورشکستگی چیست؟ ورشکسته و بدهکار کیست؟

ورشکستگی چیست؟ هنگامی که بدهی یک بنگاه تجاری و کسب و کار بیش از دارایی اش باشد دچار ورشکستگی شده است. و در قانون تجارت شرکت های تجاری که دچار ورشکستگی می گردند.   التبه من در مقاله ورشکستگی درباره موضوعات ذهنی و اقدامات لازم می پردازم و از مبانی حقوقی و قانونی ان بحثی نخواهم داشت.  ورشکسته و […]