آرشیو برچسب های: مقایسه با دیگران

درون زندگی خودتون رو با بیرون زندگی دیگران مقایسه می‌کنید؟

لطفاً بیرون زندگی خودتون رو با درون زندگی دیگران مقایسه نکنید. امروز می خواهیم موضوع مقایسه کردن را با هم بررسی کنیم.  موضوعی که شاید به درستی به پاسخ داده نشده باشد. من خودم را با چه کسی بسنجم؟ ملاک ارزیابی برای من  کیست؟ من خودم رو با چه کسی مقایسه کنم؟ قبل از پاسخ […]