آرشیو برچسب های: عدم موفقیت

عدم موفقیت – ترس از عدم موفقیت را چگونه یاد بگیرم؟

آدمی ترس‌های فراوانی دارد که عدم موفقیت و ترس از شکست هم جزء آن است. اما قبل از بررسی ترس‌های لازم است با احساسات آشنا شویم. انسان با احساسات پنج گانه زیر به دنیا می‌آید:   1. شادی   2. ناراحتی یا غم 3. ترس 4. خشم یا عصبانیت 5. انزجار یا تنفر این احساسات […]