آرشیو برچسب های: شاخه

از این شاخه به آن شاخه بپر

از قدیم و ندیم به ما گفته اند:«از این شاخه به آن شاخه نپر». واقعا یعنی چه ؟ و چرا؟ یعنی از این شاخه به آن شاخه بپریم چی میشود؟ یعنی اگر در محله ای دارم زندگی می کنم باید تا آخر عمر همان جا زندگی کنم؟ یعنی اگر شغلی را انتخاب کردم باید برای […]