آرشیو برچسب های: زندگی

علم و عمل را با هم ترکیب نمایید

ترکیب علم و عمل با هم هنگامی که در دوره مدیریت بازرگانی مشغول کسب علم بودم، به این نتیجه رسیدم که علم اول در توسط عده‌ای تجربه شده است. بعد از اینکه تجربه تکرار شده است به نظریه عملی تبدیل می‌شود. دراینجا به نتیجه مهمی دست می یابیم که تجربه زیر بنای بسیاری از علوم […]

چگونه مدیریت اقتصاد خانواده را برنامه ریزی کنیم؟

چگونه مدیریت اقتصاد خانواده را برنامه ریزی کنیم؟ اولین گروه اجتماعی که هر انسانی در آن عضویت پیدا می‌کند خانواده است. و اولین آموزش‌های هر انسانی نیز از نهاد خانواده شکل می‌گیرد. اولین نهال‌های باور در ذهن با آموزش‌های خانواده توأم می‌شود. حال این سوال مطرح است که چگونه مدیریت اقتصاد خانواده را برنامه ریزی کنیم؟ […]

از این شاخه به آن شاخه بپر

از قدیم و ندیم به ما گفته اند:«از این شاخه به آن شاخه نپر». واقعا یعنی چه ؟ و چرا؟ یعنی از این شاخه به آن شاخه بپریم چی میشود؟ یعنی اگر در محله ای دارم زندگی می کنم باید تا آخر عمر همان جا زندگی کنم؟ یعنی اگر شغلی را انتخاب کردم باید برای […]