آرشیو برچسب های: خواستن

خواستن توانستن نیست!!!

نظر شما درباره این جمله چیست؟ آیا خواستن توانستن است؟ آیا صرف اینکه چیزی را بخواهیم، می توانیم آنرا به دست آوریم؟ یا خودتان چند بار خواسته اید، اما نتوانسته اید؟ در این مطلب قصد داریم به این سوالات پاسخ بدهیم. در عین حال قصد داریم مراحلی را شرح دهیم که شما را در رسیدن […]