15, خرداد 1395

بدهکارم چکار کنم؟ تکلیف من با بدهی چیست؟

بدهکارم چکار کنم؟ وقتی فهمیدم بدهکارم که تا خرخره زیر بار قرض و بدهی بودم. وای که چقدر سخت بود که با این واقعیت روبرو شوم. سخت […]
9, خرداد 1395

ورشکسته و بدهکار کیست؟

ورشکسته و بدهکار کیست؟ هنگامی که به خودم آمدم، دیگر هیچ راهی برای گذراندن اموراتم نداشتم. همه راهها بسته شده بود. هیچ در بازی را نمی […]

به فروشگاه سایت هوش مالی خوش آمدید رد کردن