19, فروردین 1398

اعسار چیست؟ معسر کیست؟

♦️♦️اعسار چیست و معسر کیست؟ (قسمت اول) ✍️معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی هزینه محاکمه یا دیون خود […]

به فروشگاه سایت هوش مالی خوش آمدید رد کردن