آرشیو برچسب های: ارزش پول

درک ارزش پول برای کودکان ایران زمین

درک ارزش پول برای کودکان ایران زمین به نظر شما آموزش مسایل مالی و ارزش پول در کودکان به عهده چه کسی است؟  سوال ساده است. ولی جواب و پاسخ سختی به همراه دارد. به نظر شما مدرسه می تواند این مسایل را به ما اموزش دهد؟ یا این وظیفه والدین است؟ به هر حال […]