آرشیو برچسب های: آموزش کودکان

چگونه مدیریت اقتصاد خانواده را برنامه ریزی کنیم؟

چگونه مدیریت اقتصاد خانواده را برنامه ریزی کنیم؟ اولین گروه اجتماعی که هر انسانی در آن عضویت پیدا می‌کند خانواده است. و اولین آموزش‌های هر انسانی نیز از نهاد خانواده شکل می‌گیرد. اولین نهال‌های باور در ذهن با آموزش‌های خانواده توأم می‌شود. حال این سوال مطرح است که چگونه مدیریت اقتصاد خانواده را برنامه ریزی کنیم؟ […]

هوش مالی کودکان – چگونه هوش مالی کودکان را تقویت کنید؟

چگونه هوش مالی کودکان را تقویت کنید؟ هر انسانی دارایی های ارزشمندی دارد. یکی از این دارایی های ارزشمند فرزندان ما هستند. که می توان به آموزش دادن به آنها بر ارزش ذاتی آنها افزود. این فرصت بسیار عالی در اختیار هر پدر و مادری هست که با ایجاد فضای آموزشی در خانواده هوش مالی […]