هدف گذاری – کتاب «دفترچه هدف گذاری» علی اکبر داوری

دفترچه هدف گذاری علی اکبر داوری چیست؟

هدفگذاری قواعد و اصولی دارد که اساتید گوناگونی از جمله آنتونی رابینز و برایان تریسی به تفصیل این موارد را مطرح کرده‌اند. اما اشکالی که در این موارد وجود دارد سالها ذهن من را مشغول کرده بود. دانستن اصول و قواعد کار ساده ای است ولی عملی کردن آنها کار سخت و دشواری است.

تا اینکه تصمیم گرفتم مدل مدون و مرتب شده‌ای را ایجاد کنم. اصول و قواعد را رعایت کنیم و در عین حال ساده و عملی باشد. اولین دفترچه هدف گذاری در سال ۹۳ در یکی از کلاسهایم رونمایی شد. اشکالات زیادی داشت و باید برطرف می‌شد.

طی دو سال گذشته اشکالات دفترچه هدف گذاری گرفته شده است. ساده سازی شده است. به افراد گوناگون تدریس شده است. 

هدفگذاری را از کجا شروع کنیم؟

 تعیین هدف در این دفترچه از تعیین چشم انداز شروع می‌شود. چشم انداز اصول و قواعد زندگی هر شخصی است که مرتبط با زمان و مکان نیست. این شروع تعیین هدف است. در ادامه شما با اهداف بلند مدت ۲۰ ساله و ۱۵ ساله و ۱۰ ساله ادامه می دهید.

بعد از تعیین اهداف ۱۰ساله نوبت این است که شما اهداف ۵ ساله خود را مشخص کنید.

حالا نوبت می‌رسد به نقشه راه ۵ ساله تعیین کردن. بعد از تعیین نقشه راه ۵ ساله شما می توانید به امروز خودتان برسید. امروزی که هستید. و مطابقت کنید با واقعیت امروزی خودتان که آیا با امروزتان مطابقت دارد یا نه؟

چرا تطبیق با واقعیت؟ 

چیزی که در هدف گذاری دیگر اساتید مطرح نشده است همین نکته است. ما اهدافمان را با واقعیت امروزمان تطبیق نمی دهیم. پس در نتیجه باور هم نمی کنیم که می توانیم به اهدافمان برسیم. 

در آخر به کجا برسیم؟

 تجربه بیش از ۱۲ سال تعیین هدف برای این مورد را به اثبات رسانده است که 

 

 کتاب دفتر چه هدفگذاری علی اکبر داوی

به فروشگاه سایت هوش مالی خوش آمدید رد کردن