تماس با ما

شما می توانید برای تماس با مدیر وبسایت آموزشی هوش مالی از راه های ارتباطی زیر اقدام فرمایید.

تلفن ثابت: 02537737534

شماره موبایل: 09902537725

آدرس پستی: قم ، خیابان هنرستان، پلاک 192 – کدپستی: 3715767315

علی اکبر داوری مدرس هوش مالی و نویسنده کتاب بدهکار باش!!! می تواند از طریق ایمیل زیر پاسخگوی شما باشد:

Info@hoshemali.com